Samen Vooruit

Home > Samen Vooruit

Met Samen Vooruit maken we samen het verschil

 

Wat is Samen Vooruit?

Samen Vooruit is er voor mensen met een bijstandsuitkering, die weer aan de slag willen. Bij voorkeur in een betaalde baan, maar vrijwilligerswerk of buurtwerk is vaak ook al een stap vooruit. Omdat dit in de praktijk lang niet voor iedereen meevalt, biedt een vrijwillige coach/begeleider van Samen Vooruit ze hierbij praktische ondersteuning.


Wie zitten achter Samen Vooruit?

Samen Vooruit is een initiatief van de Uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten, Soest) en Stichting Meewerken in Eemland. De coaches/begeleiders zijn betrokken vrijwilligers uit Baarn, Bunschoten en Soest, die op hun beurt begeleid worden door Meewerken in Eemland, dat ook verantwoordelijk is voor de uitvoering en de administratie van het project. De deelnemers komen via klantregisseurs van BBS, die nauw betrokken blijven.


Hoe werkt Samen Vooruit?

De eerste stap is een intakegesprek op basis van de participatieladder en het stellen van een concreet doel. Daarna brengt Meewerken in Eemland de deelnemer in contact met een coach/begeleider. Samen maken zij een gestructureerd plan van aanpak en gaan ze hiermee maximaal een jaar aan de slag. Het 8-fasenmodel is het richtsnoer voor deze samenwerking, die regelmatig tussentijds wordt geëvalueerd.


Wat wordt er van de coaches/begeleiders verwacht?

Ervaring is geen must. Wel verwachten we van een coach/begeleider oprechte betrokkenheid en motivatie om de deelnemers te begeleiden, ondersteunen, prikkelen, inspireren, corrigeren, etc. om hun doel te realiseren. Het is in onze visie essentieel dat de deelnemers zélf het werk doen en dus zelfredzamer worden. Het 8-fasenmodel, dat we daartoe hanteren, biedt de coaches/begeleiders hiervoor een duidelijke werkwijze. De samenwerking met een deelnemer duurt maximaal een jaar en de gemiddelde tijdbelasting is één uur per week, dat in het begin wat meer en later wat minder zal zijn.


Wat hebben wij te bieden?

Om de kennis van de coaches/begeleiders te vergroten en een uniforme aanpak te realiseren, bieden we een basiscursus coaching aan en regelmatige supervisie bijeenkomsten. Ook maken we de coaches/begeleiders bekend met de werking van het 8-fasenmodel, de daarbij behorende 7 leefgebieden en de benodigde formulieren voor het administreren, evalueren en rapporteren van de begeleiding van de deelnemer. Uiteraard kunt u voor ruggenspraak of bij een conflict of calamiteit altijd een beroep doen op het projectteam van Samen Vooruit.


Interessant?

Bent u geïnteresseerd om samen het verschil te maken voor mensen die een stap willen zetten? Of wilt u meer weten over Samen Vooruit? Mail naar ronald@meewerkenineemland.nl

Deze website is ontwikkeld door Stichting Meewerken in Eemland